Kancelaria jest przedsięwzięciem radców prawnych i prawników. Różnorodność doświadczeń i zainteresowań zespołu pozwala na świadczenie usług z różnych dziedzin prawa na wysokim poziomie.
 

Celem kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym m.in. spółkom prawa handlowego, spółdzielniom, stowarzyszeniom, wspólnotom mieszkaniowym oraz osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.
 

Kancelaria oferuje pomoc prawną z różnych dziedzin prawa. W obszarze zainteresowań pracowników kancelarii znajduje się m.in. prawo cywilne, prawo upadłościowe i naprawcze, postępowanie egzekucyjne, prawo administracyjne, ubezpieczenia gospodarcze. Prawnicy zajmują się także sprawami wynikającymi ze stosunków służbowych w Policji, wojsku, Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz innych. W tym też zakresie prawnicy zapewniają zastępstwo procesowe, a także udzielają porad prawnych oraz sporządzają pisma procesowe i opinie prawne.
 

Prawnicy kancelarii świadczą pomoc również przy sporządzaniu umów i innych dokumentów.
 

Z usług kancelarii korzystać mogą zarówno mali i średni przedsiębiorcy na zasadzie stałej współpracy lub powierzania prowadzenia poszczególnych spraw, jak również klienci indywidualni nieprowadzący działalności gospodarczej.

W zależności od potrzeb kancelaria współpracuje z innymi profesjonalnymi podmiotami, takimi jak doradcy podatkowi, rzeczoznawcy majątkowi czy rzecznicy patentowi.