Ireneusz Zdrojkowski

Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez kręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto absolwent Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej (obecnie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu) na kierunku administracja.
Autor publikacji prawniczych:
- artykułu „Przelew dla zabezpieczenia – cz. 1”, Monitor Prawniczy nr 6/2006,
- artykułu „Przelew dla zabezpieczenia – cz. 2”, Monitor Prawniczy nr 7/2006,
- artykułu „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2001 r. (V CKN 1537/00), Studia Iuridica Lublinesia nr 6/2005.

Zainteresowania: prawo cywilne, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo pracy, prawo spółek handlowych zagadnienia prawne związane z nieruchomościami, prawo administracyjne.

Kontakt:
tel. 694 333 258
e-mail: i.zdrojkowski@gmail.com

ul. Traugutta 45, 26-600 Radom
tel. stacjonarny: 48 307 50 10

http://kancelariaradom.com/